ü  Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

ü  Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

ü  Vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

ü  Vyhláška č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

ü  Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

ü  Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

ü  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com